Lyckas ÄNNU bättre på Sociala Medier. Bli en magnet istället för en megafon!

Sociala Medier är gratis plattformar att marknadsföra sig på och det innebär även stor konkurrens. Så att nå ut kräver genomtänkt innehåll, strategi och kontinuitet – och DET kan jag hjälpa er med.

hur jag kan hjälpa er

Behöver du eller ni som företag hjälp med era sociala medier?

Då har ni hittat rätt!

Sociala medier är idag oerhört effektiva marknadsföringskanaler för att bygga ert varumärke, nå ut, skapa relationer till era kunder, liksom att sälja. 

De sociala kanalerna är många, jag hjälper er hitta rätt utifrån er målgrupp, ert syfte och ert engagemang. För att nå ut i mängden krävs kontinuitet och en plan (strategi), liksom tiden att skapa innehållet. För att lyckas behöver det inte vara så komplicerat, men genomtänkt.

Hur funkar det?

Steg 1. Kontakt

Ta kontakt med mig, via mail eller så slår du en signal! Det du tycker är bäst. 

Steg 2. Träffas

Vi träffas och ni får berätta om era behov och utefter det gör vi en plan. 

Steg 3. Jobba

Jag börjar jobba och ni fokuserar på det ni är bäst på.

Ha en plan!

Om du vill ha försprång:

Va' social!

Om du vill öka engagemanget:

Vill du ha tips & trix kring sociala medier?

1 %
Sociala Medier

Använder Sociala Medier

1 %
Facebook

Använder Facebook minst varje vecka.

1 %
Instagram

Använder Instagram minst varje vecka.

1 %
linkedin

Använder Linkedin minst varje vecka.

1 %
Youtube

Av svenskarna använder YouTube

Källa: Svenskarna och internet 2023