Du visar för närvarande Val av färg har betydelse för ditt varumärke

Val av färg har betydelse för ditt varumärke

Färg förmedlar känslor och känslor påverkar våra (konsumtions)val – omedvetet. 73% av köpbesluten är gjorda utifrån det visuella uttrycket. Med rätt färg kan du förstärka ditt budskap, framkalla känslor och påverka beteende.

Alla har en relation till alla färger, utifrån minnen, känslor, erfarenheter och kulturellt betingat. Beroende på vår ålder, den kultur vi befinner oss i – påverkar likaså. Just därför är färg viktigt för att sätta ditt varumärke på kartan. Det handlar om att förmedla en känsla. Med rätt färg kan du förstärka ditt budskap, framkalla känslor och påverka beteende.

Det är ingen slump att vi med rätt färgsättning kan påverka vårt visuella material och förståelse av vårt innehåll med 73% och vår läsupplevelse kan förbättras med 40% -med just rätt färg och färgkombination.

Logotypens färgspråk har stor betydelse

Framförallt är logotypen i fokus när det kommer till att hitta rätt färgsättning då den är företagets starkaste symbol, då den är det ni ska (och bör) förknippas med.


Med rätt färger kan du lyfta företagets styrkor liksom belysa er identitet.


Felaktig färg i en logotyp kan (trott eller ej) ha motsatt effekt och bedömas på helt fel sätt än det som är tänkt, utifrån färgvalet.
Nedan beskriver jag färgernas betydelse och vilken typ av företag som främst använder just specifika färger och varför.

Röd – höjer pulsen, kaxig, varnar och påkallar uppmärksamhet

Rött kan uppfattas på många olika sätt, den används vid allt fler tillfällen numer, men det är ingen slump att röd färg används som signalfärg då det är den färg som ögat först uppmärksammar. Rött förknippas oftast med passion, uppmärksamhet, handling, aggressivitet, den är sexig, den sänder ut spänning, energi, styrka och den är kaxig. Som jag antydde så använder allt fler företag den röda färgen i sin visuella identitet, mer än tidigare.


Hur påverkar rött oss psykologiskt?
Det finns undersökningar som visar på att vi av rött höjer vår puls. Sen är röd färg kraftfull och varm, men kan även uppfattas aggressiv. Att den höjer pulsfrekvensen kan man tydligt märka när man skadar sig och ser blod. Ur aspekten visuell kommunikation så fungerar röd färg i stort sett lika bra på mörk, respektive ljus bakgrund.


Det är ingen slump att Coca-Cola, världens mest kända varumärke använder sig av rött i sin logotyp. Man ser även logotyper i rött kring företag inom underhållningsbranschen, spelbransch, men även inom klädesbranschen, restaurang, bil osv.

Blå – inger trovärdighet, pålitlighet och lugn

Blå är lite av motsatsen till röd, då den inger lugn, styrka, trovärdighet, ärlighet, konservativitet, men är även kommunikativ. Det är den färg som är mest omtyckt och kanhända mest använd i logotyper och är sannolikt den färg som mest används i företagsprofiler.


Blå färg är återkommande inom branscher som teknikföretag, jurist- och advokatbyråer, inom finansvärlden, online-företag, osv.


Den blå färgen är lugnande och den ger en känsla av pålitlighet och styrka. Det är ingen slump att det är vår primära kungliga färg.
Blå är en maskulin färg som är användbar i mångt och mycket och den är utmärkt omdu vill utstråla kompetens, pålitlighet och professionalism

Gul – ger en känsla av positivitet, kreativitet och självsäkerhet

Vill du förmedla optimism, lekfullhet, kreativitet, vänlighet eller självsäkerhet så är gul en färg du utan krusiduller kan använda.
Gul står för hopp och liv, se bara hur alla barn målar solen gul uppe i vänstra hörnet påsina teckningar. Kort och gott inger gul hopp, liv, värme och optimism. En nyans av gul har även blivit vald till årets färg många gånger, kanske för att den sticker ut, kanske föratt den inte är självklar som färg när det kommer till företagsidentitet.


Ur aspekten visuell kommunikation så kan gul vara svår att använda som enda färg. Men med kontrastrik bakgrund eller kontur så når den ut.


Gul drar till sig uppmärksamheten och man blir generellt omedvetet lite gladare av gult omkring sig! Gult används i företagsprofiler i många olika branscher – så det finns egentligen ingen specifik bransch där gul ”passar” bäst. Det man kan tänka på om man arbetar globalt är att gult är en universell varsel- och varnings färg.

Grön – innebär hälsa, lugn och tillväxt – liksom givetvis miljö

Grönt är skönt! Det stämmer, grönt förknippas med naturen (såklart), men även med miljö, liv, harmoni och tillväxt. Även rikedom, trygghet och tillväxt (och vem vill inte förknippas med det?).


Att McDonalds bytte bakgrundsfärg till grön i sitt M (istället för röd) i Europa beror på attde ville visa att de tänker på miljön, och de är inte ensamma om att vilja förknippas med just det. Många företag med fokus på natur, hälsa och ekoinriktade företag använder gärna grönt i sin företagsprofil.


Grön är en lugnande färg och det är som bekant i naturen bland det gröna och spirande liv vi upplever just det. Men som nämndes ovan, så innebär det även tillväxt. Därför återspeglas grönt bland banker, fonder – ja, inom finanssektorn – ekonomisk positivitet.

Orange – entusiasm, självsäkerhet och vänlighet.

Orange är närbesläktad med gul! Såklart! Så därför uppfattas färgen orange som positiv, glad, äventyrlig, vänlig och optimistisk.
Orange sticker även den ut och påkallar uppmärksamhet och när vi råkar på den får man känslan av positivism. Resebolag är ett sådant segment som gärna använder sig av den orangea färgen.


Orange är även en färg som påkallar uppmärksamhet, i dagligvaruhandeln, men även inom andra områden.

Svart – lyx, stil och formellt

Det tvistas om svart kan anses vara en färg. Tekniskt sett är den inte det. Men jag listar upp den här då den är så vanligt förekommande i just logotyper och företagsidentiteter.


Svart ger känslan av lyx, sofistikerat, elegant, dyrt, stiligt och formellt, för att nämna några associationer. Svart kan även upplevas som dystert, tråkigt och allvarligt.


Vill man skapa en hållbar logo – så är en av ingredienserna att en logo fungerar i svart fullt ut.
Svart upplevs, eller kan upplevas som tidlöst och elegant, men balansen till att upplevas dyster kan vara hårfin.
Svart hittar man ofta bland publikationer, nyhetsbranschen, men även bland sportlogotyper som nike och puma – för att skapa spänning.

Lämna ett svar