Du visar för närvarande Hur funkar det att hyra in en kreativ doer – en kollega?

Hur funkar det att hyra in en kreativ doer – en kollega?

Många företag (kanske just ditt?) har kanske inte den där personen i gänget som jobbar med marknadsföringen? Men behovet finns. I och med att ingen har någon uttalad roll att få ’det gjort’, så blir det helt enkelt inte av. Bara ibland!

En lösning på det är att ’anlita’ in en kollega! Helt enkelt ’hyra’ in en. Det kan vara under en kortare period (exempelvis en månad) eller en längre period, kanske ett halvår? Allt beroende på behov.

Men hur funkar det rent praktiskt?

Om du skulle hyra in mig (exempelvis) så kommer vi överens om vid start, exakt vad jag ska göra. Att få er att synas blir helt enkelt av. Behövs det längs med vägen expertkunskap inom vissa områden, så har jag ett nätverk att ta hjälp av.

Så, vad kan jag då bidra med?

Självklart kan jag inte allt, men en hel del. Med 25 års erfarenhet som grafisk formgivare så känner jag mig väldigt hemma i att skapa kvalitativ igenkänning (när ni själva inte kan vara på plats). Grafisk formgivning är samtidigt något som appliceras – inte bara på visitkort, broschyrer eller flyers. Det ’spänner’ över väldigt många områden, från printat material till digital framställning.

Områden där jag kan bidra inom grafisk design/visuell kommunikation:

 • Grafisk formgivning – från design av print till digitalt
 • Organisk synlighet på era sociala kanaler. Plus content och givetvis en röd grafisk tråd.
 • Nyhetsbrev
 • Uppdatering av hemsidor
 • Mässmaterial
 • Och mycket mer.

Varför ska du anlita någon externt för din marknadsföring?

När du anlitar extern hjälp för din marknadsföring så kan du samtidigt anpassa dina marknadsföringsaktiviteter efter behov.

När passar det att hyra in en extern kollega?

 • Vid tillfällen där ni har ’toppar’.
 • Vid exempelvis föräldraledighet
 • Om någon blir sjukskriven en längre tid.
 • När ni balanserar mellan att anställa någon men är osäkra.

Varför skulle ni välja mig?

 • Jag är flexibel och leverans är min främsta prio. (Deadlines är min vardag sen lång tid tillbaka)
 • Jag kan oftast börja mer eller mindre direkt.
 • Jag har erfarenhet från många olika branschområden.

Så, hur arbetar jag då?

Att ta ett steg utanför ramen för vad man är van vid – kan kännas stort(?)

Men egentligen är det inte så komplicerat. Vi har såklart ett möte för att klargöra era behov. Därefter kommer vi överens om en budget eller ett fast antal timmar per vecka.

Ni kanske ’testar’ mig en månad, eller så skriver vi ett avtal p 6 månader? (det är väldigt olika) Därefter börjar vi samarbetet.

Vad säger min erfarenhet av det här arbetssättet?

Min erfarenhet är att jobbet som ska göras, öka er synlighet och få ert varumärke att växa i kombination med att ni får ökad trovärdighet, större förtroende, kvalitetsökning liksom igenkänning blir mer effektivt.

Ju längre tid jag får möjlighet att samarbeta med mina kunder, desto bättre lär jag känna företaget och branschen – vilket i sin tur ger en än bättre kvalitet på det jag producerar. Självklart så blir det också ett tajtare samarbete ju bättre vi lär känna varandra.

Lämna ett svar